Samisk språkår i Kárášjohka

onsdag 20. mars 2019, 18.00 - 20.00

Informasjon

Samisk språk-og kultursenter inviterer deg til å bringe ideer om lokale arrangement og hvordan stimulere til samisk språkrøkt i forbindelse med språkåret.     

Vi inviterer alle interesserte til å delta, også foreninger, bedrifter og institusjoner. Vi ønsker å hedre språket både som kulturarv og som viktig for identitet og kompetanse i dag. Vi ønsker at samisk språk fremheves i ulike sammenhenger gjennom hele året, så bare kom med innspill! 

Sametinget har initiert en egen språkuke i slutten av oktober, og det kan søkes finansiering til store og små prosjekter.

Det blir gruppearbeid. Enkel servering. 

Velkommen!

2019 er Internasjonalt år for Urfolksspråk: https://en.iyil2019.org/     

Sted

Álbmotgirjerájus/Folkebiblioteket
 

Kontakt

Sámi giella- ja kulturguovddáš /Samisk språk- og kultursenter
 

Gudrun Eriksen Lindi, tlf. 413 12 824
Legg til hendelsen i din kalender