Møte i kommunestyret

torsdag 20. juni 2019, 09.00 - 15.00

Informasjon

Det avholdes møte i kommunestyret torsdag 20. juni 2019 kl. 09.00 i samfunnshuset

Innbyggernes spørrehalvtime kl. 09.00 - 09.30
Før kommunestyret starter på sin ordinære saksbehandling, har innbyggerne anledning til å komme på kommunestyremøtet og stille spørsmål som gjelder kommunens virksomhet. Spørsmålene besvares av ordfører eller den ordføreren utpeker.

Sakspapirene er tilgjengelig her 

Sted

Kárášjoga servodatviessu/Karasjok samfunnshus
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender