Møte i Utmarksutvalget

onsdag 19. juni 2019, 09.00 - 14.00

Informasjon

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, frist for innlevering er den 7. juni 2019

Sted

Formannskapssalen, Rådhuset
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender