Folkemøte

onsdag 15. januar 2020, 18.00 - 19.30

Informasjon

Kommunestyret i Karasjok vedtok torsdag 12. desember budsjettet for Karasjok kommune 2020. Som følge av reduserte inntekter, tidligere års merforbruk og behovet for nye investeringer i Karasjok, er dette et krevende budsjett som vil få konsekvenser for tjenestetilbudet i Karasjok i 2020

Det inviteres derfor til et folkemøte på samfunnshuset onsdag 15. januar kl 18.00 der det vil bli redegjort for de økonomiske rammene og hva dette vil bety for tjenestetilbudet. Det vil bli lagt opp til en åpen arbeidsform med mulighet for spørsmål og kommentarer.

Fra Karasjok kommune møter ordfører Svein Somby, varaordfører John Nystad, kommunedirektør Kurt Maurstad og prosjektleder Marit Meløy. Håvard Moe fra KS Konsulent vil også være tilstede og gi en innledning om de økonomiske rammene for Karasjok på kort og mellomlang sikt.

Sted

Kárášjoga servodatviessu/Karasjok samfunnshus
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender