Kurs om spillemidler

tirsdag 25. september 2018, 17.00 - 20.00

Informasjon

Finnmark fylkeskommune kommer til Karasjok og holder kurs for lag og foreninger om spillemidler.

Frist for påmelding:   1. september 2018

Skal du søke, har søkt eller lurer på om du skal søke spillemidler? Nå har du mulighet til å lære om søknadsprosessen.

Hva kan det søkes til?

Ordinære anlegg:

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

 

På kurset får du blant annet svar på:

  • Hvem kan søke om spillemidler?
  • Hva kan man søke om tilskudd til?
  • Hvor mye kan man søke om?
  • Hvordan søke – søknadsprosessen?
  • Veiledning av potensielle søkere

Påmeldingsskjema finner du her (DOCX, 421 kB)

Sted

Karasjok samfunnshus
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender