1,4 milliarder kroner til frivillige

I fjor fikk 23.000 frivillige organisasjoner momskompensasjon.

Kan laget ditt eller organisasjonen din søke?

  • Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2018.
  • Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017.
  • Søknadsfrist er 1. september

Mer informasjon: www.lottstift.no