Åpne scooterløyper pr. 05.05.21

Fra 5.mai gjelder det generelle motorferdselsforbudet i Norge. Kommunen har fått innvilget forlenget åpning av enkelte snøscooterløyper, til og med 10. mai. 2021.

Følgende løyper har fått forlenget åpning, og er per nå de eneste løypene i kommunen som er åpne:

Løype 1: Fra Ássebákti via Gárdin/Ravnastua og Mollešjohka fjellstue til lešjávri.

Løype 4: Fra Čoavddatmokki via Nedre Mollešjohka til Mollešjohka fjellstue.

Løype 9: Fra Sieiddejávri til Idjajávri/Nattvann.

Løype 14: Fra Jergul til løype 2 ved Návlesaigielas.

Løype 15: Fra parkeringsplass i sørenden av Idjajávri/Nattvann, via løype 9 - Geadgejavri - til Geassájávri.

Om forholdene endrer seg og trasene ikke lenger er farbare, vil kommunen stenge løypene. 

Les også Statsforvalterens vurderinger i forhold til forlenget åpning her.