Åpne Snøscooterløyper - oppdatert 21.2.20

Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 5: Delvis åpen: P-plass på toppen av Jeagilvarmáđii -> Guovžilbohki. 

Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 1 : Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Iešjávri.
  • Løype nr 2: Ássebákti -> Øvre Mollešjohka Fjellstue, løype følger Iešjohka.
  • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi Fjellstue, løype følger Kárašjohka.
  • Løype nr 6:Karasjok Bru -> Øvre Anárjohka Nasjonalparkgrense, løype følger Anárjohka
  • Løype nr 9: Badjenjarga -> Lavkavann
  • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki
  • Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas
  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi
  • Løype nr 18: Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

Karasjok kommune oppfordrer folk til å ferdes varsomt. 

Oversikt over snøscooterløyper i Karasjok kommune: https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/snoskuterloyper/apne-snoscooterloyper/

Kart over snøscooterløyper: https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/snoskuterloyper/