Åpne snøscooterløyper

Nå er deler av 2 snøscooterløyper åpnet for ferdsel.

Folk oppfordres til å ferdes varsomt.

  • Løype nr 5 er delvis åpnet, dvs  fra p-plassen i enden av Jeagilvármáđii til skihytta (tidligere rødekors hytte)
  • Løype nr 17 tilkjøringsløype åpnet: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

Kommunen gjør oppmerksom på at snøscooterløyper over vann og elver IKKE er åpnet, og fraråder folk å kjøre over vann og elver, da dette ikke er trygt.