Åpne snøscooterløyper

Flere løyper åpnet 08.01.2019

Folk oppfordres til å ferdes varsomt.

  • Løype nr 1 (Karasjok Bru -> Iešjávri) er delvis åpen: Karasjok Bru-> Ravnastua
  • Løype nr 3 (Ássebákti -> Beaivvašgieddi Fjellstue) er delvis åpen: Ássebákti -> Geile (Gorva)
  • Løype nr 5 (Jeagilvarmádii ->Beaivvašgieddi Fjellstue) er delvis åpen: P-Plassen på toppen av Jeagilvarmádii -> Guovžilbohki (Iškuras)
  • Løype nr 6 (Karasjok Bru -> Øvre Anárjohka Nasjonalparkgrense) er delvis åpen: Karasjok Bru -> Anárjohka bru (Karigasniemi)
  • Løype nr 9 (Badjenjarga -> Lavkajavri) er delvis åpen: Badjenjarga -> Idjajavri
  • Løype nr 10 (Soangorohci -> Iškurasjohka) er åpen
  • Løype nr 13 (Námmájohkaløypa) er åpen, Geile -> Guovžilbohki
  • Løype nr 17 åpen: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi
  • Løype nr 18 er åpen: Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvarmeađi