Åpne Snøskuterløyper: oppdatert 28.02.21

  Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 1 : Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Iešjávri  (Noen steder med lite snø på vidda, kjør forsiktig)

  • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi fjellstue, løype følger Kárášjohka.

  • Løype nr 7 : Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka,løype følger Deatnu.

  • Løype nr 8 : Váljohka -> Ástejávri

  • Løype nr 10 : Soangorohci -> Iškurasjohka

  • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki

  • Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas

  • Løype nr 16 : Fra Løype 3 ved Bieskkenjárga bru -> Løype 2 ved Juvvin nedenfor Jergul

  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

  • Løype nr 18: Fra løype 9 ved Sávkadasmáđi-> Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

  Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 2 : Ássebákti ->Jergul, løype følger Iešjohka.
  • Løype nr 2: Šuoššjávri Fjellstue -> Mollešjohka fjellstue
  • Løype nr 4: Čoavddatmohkki -> Nedre Mollešjohka 
  • Løype nr 5: Jeagilvármáđi -> Guovžilbohki
  • Løype nr 6: Karasjok Bru -> Anarjok bru 

  Karasjok kommune oppfordrer alle til å følge merket løype på isen.

  Oversikt over snøskuterløyper i Karasjok kommune: https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/snoskuterloyper/apne-snoscooterloyper/