Åpningstid - teststasjonen

Åpningstidene er:

Mandager til fredager fra kl. 09.30 - 11.30 og fra kl. 18.00 - 20.00.

Lørdager fra kl. 11.00 - 14.00.

Søndager er teststasjonen stengt.

Telefonen til teststasjonen: 46 74 63 58 vil kun betjenes i åpningstiden. 

Selvtester utleveres kun i åpningstiden til teststasjonen.