Avlyst - Møte i hovedutvalg for helse og omsorg

Det planlagte møte i hovedutvalg for helse og omsorg onsdag 10. april 2019 er avlyst