Avlyst møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Planlagt møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 15. mai 2019 er avlyst på grunn av at det ikke foreligger saker til behandling