Bedrifter og arbeidstakere - nyttige lenker i forbindelse med den pågående corona krisen

Sápmi næringshage og Karasjok kommune har samlet informasjon og nyttige lenker for bedrifter. 

Troms og Finnmark fylkeskommune:
Næringsavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune arbeider for tiden med å skaffe oversikt over hvordan kommunene i regionen er påvirket av korona-situasjonen. Denne karleggingen gjør vi i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis og påbegynner et samarbeid med blant annet NHO Arktis og NAV. Karasjok kommune jobber med en oversikt og har du innspill, send det gjerne inn til oss. Vi har svarfrist 27. mars. 

Troms og Finnmark fylkeskommune: Reduserte krav til låne- og tilskuddsmottakere
Innovasjon Norge
NHO Arktis - råd og nyheter til bedrifter
NAV - person

Sápmi næringshage

Næringshagen har laget en samling av nyttige lenker og viktig informasjon til bedrifter, næringsliv og arbeidstakere. 

Lenkesamling av viktig og nyttig informasjon til bedrifter

Følg også med på næringshagens facebookside, der det fortløpende legges ut nyheter.