Besøk ved sykeavdelingen under Covid-19

Organisering
- Pårørende kan levere gaver og mat til sine nære.
- Pårørende kan komme med klær, møbler og vaske klærne til sine nære.
- Akutt, KAD, avlastning og sykestue er tilbake på sykeavdelingen.
- Pasienter med mistenkt/bekreftet Covid-19 smitte er på egen smitteavdeling og har egen inngang.
- Pårørende informeres dersom det påvises Covid-19 smitte på avdelingen.
- Avlastning åpnes 05.06-2020

Besøk på sykeavdelingen
-Beboerne kan nå få alle sine pårørende på besøk, og så fremt man klarer å overholde en meter avstand kan de ha flere enn en på besøk på samme tid.
- De besøkende må ringe og avtale med sykepleier at de kommer og skrive under egenerklæringsskjema når de kommer, står på baksiden av arket.
- De besøkende får ikke gå på pasientrom eller i fellesareal. Besøkene foregår ved eget besøksrom eller besøksområde.
- Unntak kan gjøres vis det er særskilt grunnlag for det. Dette er det vakthavende sykepleier som avgjør.
- Disse reglene gjelder for korttidsplasser, langtidsplasser, sykestue, akutt og avlastning
- Pårørende som har mistenkt/bekreftet Covid-19 smitte, luftveisinfeksjoner eller er i hjemme karantene skal ikke komme på besøk, unntak kan gjøres ved for eksempel dødsfall eller alvorlig syke pasienter, men da må «Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemme karantene unntaksvis får komme på besøk» følges.
- Utfør god håndhygiene før og i etterkant av besøket.


Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

- Det anbefales å utsette besøk til personer med mistenkt eller bekreftet covid-19.
- Dersom besøk må gjennomføres, skal det skje i det rommet hvor pasient/beboer er isolert.
- Besøket må koordineres med en ansatt ved institusjonen for å sikre at de generelle rådene for besøk overholdes og at besøkende får veiledning av den ansatte i

riktig bruk av av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet:

o          kirurgisk munnbind (type II eller IIR)

o          frakk med lange ermer

o          hansker

o          øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

-           Besøkende må utføre håndhygiene når de forlater rommet.

 

Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemme karantene unntaksvis får komme på besøk

En ansatt må møte den besøkende ved ankomst og sørge for at vedkommende:
- Utfører håndhygiene og får instruksjon om å ta på munnbind korrekt.

- Beholder munnbindet på under hele besøket.
- Holder 2 meters avstand til beboere og ansatte i institusjonen, fordi den besøkende har luftveissymptomer eller er i hjemme karantene.
- Går direkte til og fra besøks/pasient/beboerrom og ikke oppholder seg i fellesarealer.
- Hvis den ansatte ikke kan holde anbefalt avstand til den besøkende, for eksempel må inn i besøks/pasient/beboerrommet, skal følgende beskyttelsesutstyr benyttes: kirurgisk munnbind, frakk med lange armer, hansker og øyebeskyttelse.

Egenerklæringsskjema

Erklæring gjelder besøk hos …………………………………………………..Født:………………………………….

Jeg,…………………………………………………………………………………………………,bekrefter at jeg

Ikke kommer på besøk dersom jeg:
-Har vært i utlandet siste 14 dager.
-Har vært nærkontakt med personer som har hatt symptomer på, eller fått påvist Covid-19
-Er ilagt karantene, isolasjon eller andre restriksjoner knyttet til Covid-19
-Har symptomer som kan tyde på at jeg er smittet av Covid-19 (De vanligste symptomer på Covid-19 er feber, hoste og tungpustethet. Andre vanlige symptomer i kombinasjon med de ovennevnte er hodepine, slapphet, svimmelhet, sår hals, nedsatt lukt- og smakssans og eller magebesvær.


Jeg er kjent med og følge myndighetenes retningslinjer for smittevern under Covid-19 pandemien. 
Jeg er kjent med regler som gjelder for besøk, og innretter meg etter disse før/under og i etterkant av besøket.

Telefonnummer:…………………………………………………………..………………………………………………….
Dato, signatur