Covid-19 dødsfall

En eldre person fra Karasjok døde torsdag 18.11.21. Dødsfallet relateres til det pågående Covid-19 utbruddet i kommunen. Våre tanker går til de pårørende. 

~ Ordfører ~