Covid-19 - informasjon om vaksinering

Folkehelseinstituttet (FHI) åpner opp for oppfriskningsdose med koronavaksine for disse aldersgruppene.

  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende sykdom

Muligheten for å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Karasjok kommune har åpent for drop in vaksinering:

Mandag 28.11.22 kl 10.00- 15.00

Sted: 2. etasje på helsesenteret

Les mer: