Covid-19 – status pr 16.10.20 i Karasjok kommune

Det er ingen registrerte smittetilfeller av covid-19 i kommunen pr i dag. Situasjonen i nabokommunene Porsanger og Hammerfest samt Finland følges nøye, og Karasjok kommune er i beredskap dersom det oppstår smitte i kommunen.

Førstkommende helg er det konfirmasjon i Karasjok kirke. Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig innendørs. Arrangør av konfirmasjon eller andre arrangementer er selv ansvarlig for å overholde smittevernstiltak fra Folkehelseinstituttet, dvs:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Les mer om råd ifm arrangementer her

 

Karasjok kommune ber befolkningen fortsatt følge de generelle smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet, dvs:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19 bør du testes