Covid - 19 status pr 20.11.20

Det fremkommer i media at det i vår kommune i dag skal være en person smittet med covid - 19.
Kommunen har i løpet av dagen mottatt en del henvendelser fra befolkningen om medie informasjonen.

I følge kommunens smittevernlege har kommunen pr i dag ingen informasjon om mulig smitte i befolkningen.