Covid-19 vaksine

De som ønsker oppfriskningsdose Covid-19 vaksine, kan ta kontakt med legekontoret tlf: 78 46 85 00 eller sende beskjed over appen helserespons. Gjelder alle aldersgrupper.

Sted: helsesenteret 2 etasje:
15. februar kl. 09.00 - 10.00
15. mars kl. 09.00 - 10.00

Muligheten for å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Les mer: