Covid-19 vaksinering i Karasjok

Alle fra 65 år og oppover anbefales ny oppfriskningsdose. Dette vil for de fleste være en fjerde koronavaksine. 

Anbefaling om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig av om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose.  

Karasjok kommune vil ha åpent for drop in vaksinering:

Torsdag 15.09.22 kl. 09.00 - 14.00

Tirsdag 04.10.22 kl. 09.00 - 14.00

Onsdag 05.10.22 kl. 09.00 - 14.00

Sted: 2. etasje på helsesenteret

Dersom du ikke har anledning til å møte til disse tidspunktene så vil det komme flere datoer for drop in vaksinering i løpet av høsten. 

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose. 

Torsdag 15.09.22 bruker kommunen de opprinnelige vaksinene. Det betyr at dette er de "gamle" vaksinene. Kommunen har tilgjengelige vaksiner som; Novavax og Comirnaty "RTU" og begge er Pfizer vaksiner. 

For "i september 2022 godkjente europeiske legemiddelmyndigheter to oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty og Spikevax. Vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvarianten som sirkulerer." Disse "nye" vaksinene vil bli brukt fra oktober av.  

De oppdaterte vaksinene vil etter planen være tilgjengelig i Norge fra uke 37. Dersom du har et spesifikt ønske om at ny oppfriskningsdose gis med de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, er det anledning til å gi beskjed om dette på vaksinasjonsstedet.  

For mer informasjon, se FHI eller regjeringen.no.