Dårlig vanntrykk Ravdojok

Det har over tid vært dårlig trykk i deler av Ravdojok boligfelt. Vi har forsøkt å finne ut hva dette skyldes, men har enda ikke lokalisert hvor feilen ligger. Det drives kontinuerlig feilsøking og trykktester, for muligens å oppdage hvor feilen ligger. 

Det er i dag spylt i ledningsnettet, for å se om dette hjelper. Dette gjør at partikler i rørene har løsnet, som gjør vannet brunt enkelte steder.

Dersom du opplever dette, la kaldt vann renne, til det blir klart. Bruk ikke varmtvann, så lenge vannet er brunt, da det medfører at partikler kan komme inn i varmtvannstanken. Det er ikke noe man ønsker.

Vi beklager ulemper enkelte har opplevd som følge av det dårlige trykket. Det er ikke en ønskelig situasjon, og vi gjør det vi kan for å løse dette.