Detaljregulering for endring av reguleringsplan for Vullošguolbba. Høring og offentlig ettersyn.

Detaljregulering for endring av reguleringsplan for Vullošguolbba. Høring og offentlig ettersyn.

Vedtak i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling, sak 18/34 den 14.6.2018:

«I henhold til plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 legges detaljregulering for Endring av
reguleringsplan for Vullošguolbba, arealplan id 2021_201702, ut på høring og offentlig ettersyn.
Innenfor planavgrensningen vil denne plan erstatte og oppheve reguleringsplan for
Vullošguolbba, arealplan id 199801, vedtatt den 8.10.1998 og arealplan av 2005, arealplan id
2021 200401, i henhold til plan og bygningslovens § 11-17 og § 12-14.

Plandokumentene består av:

1. Plankart datert 24.5.2018 (PDF, 4 MB)
2. Reguleringsbestemmelser datert 24.5.2018 (PDF, 108 kB)
3. Planbeskrivelse datert 24.5.2018 (PDF, 3 MB)»

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut
på Servicekontoret Karasjok rådhus.

Merknader til detaljreguleringen kan rettes til:
Karasjok kommune
postboks 84
9730 Kárašjokka Karasjok
E-post: postmottak@karasjok.kommune.no

Frist for å gi uttalelse er: 7. 9.2018.

Ved henvendelse vedrørende denne saken, vennligst referer til vår referanse 2018/263-3/L13