Dispensasjon til barmarkskjøring - frist 22.mai

Skal du søke om dispensasjon til barmarkskjøring er det frist 22.mai, for å få den behandlet i møtet i utmarksutvalget den 7.juni.

Du kan selvsagt søke senere, men denne blir ikke behandlet før til høsten. 

Informasjon og søknadskjema finnes her.