Dispensasjoner til motorferdsel i utmark

Utmarksutvalget har i møter 7. og 23. juni, behandlet søknader for dispensasjon til motorferdsel i utmark. Vedtak vil sendes ut fortløpende, så snart disse er klar.   

Dispensasjoner i forbindelse med elgjakt behandles i møte 16.august.

Søknader til elgjakt må sendes inn separat.

Søknadsfrist for dispensasjon til elgjakt er 1.august.

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/naring-miljo-og-naturforvaltning/naturforvaltning