Drift av kaféen i slalåmbakken

Karasjok kommune ønsker å komme i kontakt med lag, foreninger, enkeltmannsforetak eller andre interessenter for drift av kaféen på varmestua i tilknytning til slalåmbakken for vintersesongen 2020.

Interessentene må være registrert i Brønnøysundregisteret, og inneha alle nødvendige godkjenninger knyttet til kafédrift, nærmere info på www.mattilsynet.no.

Varmestuen består av kjøkken, kafélokale og toalettanlegg i tillegg til kontrollrom for drift av skitrekket.

Drift av kafeen er knyttet til fastsatte åpningstider for skitrekket, med muligheter for å holde kafèen åpent utenom skitrekkets åpningstider. Det kan også bli aktuelt å holde kaféen åpen ved gruppebestillinger til skianlegget.

Dersom det er flere interessenter til drift av kaféen, kan det bli aktuelt med tilbudskonkurranse for leie av lokaler. Utvelgelse vil bli gjort ut fra leiepris og konsept.

Kommunen vil forbeholde seg retten til å disponere anlegget til andre formål utenom skitrekkets ordinære åpningstider.

Ved interesse ta kontakt snarest og innen 13. februar 2020.

For mer informasjon ta kontakt med Ann Kristin Holmestrand, tlf. 920 70 508