Endring av møtedato i hovedutvalg for helse og omsorg

Det planlagte møte 22. mai 2019 fremskyves til 20. mai 2019.

Hovedutvalget avholder sitt møte 20. mai 2019 kl. 14.00 i formannskapssalen