Faktura for kommunale avgifter er sendt ut

Faktura for kommunale avgifter – 1. termin (januar-mars), er sendt ut til boligeiere i Karasjok kommune den 17.03.2020 med forfall den 15.04.2020. Om noen av innbyggerne av ulike grunner i forbindelse med Corona viruset har problemer med å betale gebyret til forfall, så er det mulig å be om betalingsutsettelse. Send mail om behov for utsettelse til: froydis.lindseth@karasjok.kommune.no med opplysning om når faktura kan betales. Om du ikke har tilgang til mail, kan du ringe telefon 920 18 093