Ferievikarer - Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien søker ferievikarer fra uke 23 til uke 40, da våre faste ansatte skal avvikle sommerferie.

Dersom du synes det er interessant å jobbe med mennesker kan vi tilby deg en unik sommer der du er med på å utgjøre en forskjell. Vi trenger deg som kollega, så søk!

Vi har behov for motiverte og engasjerte sommervikarer som har gode samarbeidsevner, både med tjenestemottakere og i team. Vi har behov for deg som har gode evner til å arbeide systematisk og målrettet, samt evne til å tilegne seg nye kunnskaper, slik at du vil kunne bidra til å gi gode tjenester. Vi trenger deg som har gode kommunikasjonsferdigheter, er lyttende og løsningsorientert. 

Arbeidsoppgaver

Du som arbeider i hjemmesykepleien har en arbeidsdag bestående av varierte oppgaver innenfor pasientnært arbeid, som f.eks. daglig pleie og omsorg etter oppsatte arbeidsplaner, tilrettelegging av måltider og medisinsk oppfølgning. Du skal sørge for at aktuelle oppgaver og tjenester gjennomføres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Den ansatte skal også dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica/LMP.

Kvalifikasjoner

-      Pleiemedarbeidere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og autoriserte sykepleiere/vernepleiere.

-      Førerkort klasse B.

-      Beherske norsk, både skriftlig og muntlig.

-      Tilfredsstillende politiattest skal leveres for tiltredelse i stillingen.

Lønns- og arbeidsvilkår

-      Lønn etter gjeldende avtaleverk

-      Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

-      Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer informasjon.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om stillingen eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med enhetsleder for hjemmesykepleie for en uforpliktende samtale;

Stina Rolstad
Enhetsleder hjemmesykepleien
Telefon: 92092726
E-post: stina.rolstad@karasjok.kommune.no

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.