Folkemøte - Status fra Boahttevaš Kárášjohka/ Framtidens Karasjok flyttes til høsten pga koronarestriksjoner

Det planlagte folkemøtet flyttes til høsten. Ny dato kommer når den er klar. 

Program:

19.00 – 20.30 Folkemøte

 1. Velkommen ved ordfører Svein Atle Somby
 2. Status fra Boahttevaš Kárášjohka – Framtidens karasjok
  Hva har vi gjort, hva har vi lært, hva gjenstår som de største utfordringene 
  v/ Marit Meløy, prosjektleder
  Spørsmål og svar
   
 3. Budsjett/ økonomiplan 2020
  Utfordringsbildet og mulige strategier for veien videre 
  v/ Kommunedirektør Kurt Maurstad og prosjektkoordinator Håvard Moe
 1. Evetuelt

 

Velkommen!