Foredraget med Røros kommune er utsatt

Foredraget med Røros Kommune som skulle vært avholdt 30. april 2019 er utsatt pga. flystreik.