Forekomst av sand og grums i drikkevannet .

På grunn av vannlekkasje i Oalgejokk området kan det forekomme sand og grums i drikkevannet i Karasjok.

Abonnentene bør tappe vannet en stund til det blir klart.