Foreldrebetaling barnehager

Karasjok kommune vil kompensere foreldre for den tiden kommunale barnehager er stengt på grunn av korona-virus. Vi ber om at alle foreldre/foresatte betaler fakturaen for barnehageplassene som forfaller 20.03.20, i sin helhet. En avkorting vil komme på neste faktura. Dette gjelder for alle barn, også de som har fått og benytter seg av omsorgstilbudet i denne perioden.