Formannskapet opphever de lokale karantenebestemmelsene

Formannskapet har på møte vedtatt å oppheve de lokale karantenebestemmelsene fra 28.04.20

‎De som er i karantene med bakgrunn i de lokale bestemmelsene kan nå bevege seg fritt fra vedtakstidspunktet.

Formannskapets vedtak er gjort i henhold til kommunestyrets vedtak under sak 20/11 den 8. april 2020, og erstatter dermed formannskapets vedtak av 20.04.20

‎Fortsatt gjelder smitteverntiltak bestemt av myndighetene.

Det er fortsatt viktig å vaske hender. Holde 2 meters avstand. God hoste- og nysehygiene.

Ikke håndhilse. Ikke større forsamlinger enn fem personer.
‎Får du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme til minst et døgn etter at du er blitt helt frisk.

Protokoll fra formannskapsmøtet er tilgjengelig her