Formannskapsmøte 19.09.2018

Formannskapet innkalles til møte onsdag den 19. september 2018 kl. 12.00.

Innkalling med sakspapirer (PDF, 2 MB)

Vedlegg
PS 18/44 (DOCX, 19 kB) Uttalelse - fremtiden for de samiske bokbussene
PS 18/45 (DOCX, 27 kB) Veilederkorpsets VK16 - skoleeier
PS 18/45 (DOCX, 26 kB) Veilerkorpset VK16 - deltakerne
PS 18/46 (DOCX, 340 kB)Trivselsplan for Karasjok kommunale barnehager
PS 18 47 (DOC, 264 kB) Alkoholpolitisk handlingsplan - revidering
PS 18/47 (PDF, 55 kB) Melding/søknad om arrangement
PS 18/48 (PDF, 85 kB) Brev Karasjok kommune
PS 18/48 (PDF, 326 kB) Reguleringsplan 
PS 18/48 (PDF, 58 kB) Revidert Reguleringsbestemmelse
PS 18/48 (PDF, 3 MB)​​​​​​​ Revidert planbeskrivelse
​​​​​​​PS 18/48 (PDF, 233 kB) Detaljregulering fra plankonsulent
PS 18/49 (PDF, 14 MB) Reisemålsutvikling - rapport juni 2017
PS 18/49 (PDF, 3 MB)Reisemålsutvikling fase II
PS 18/50 (DOCX, 725 kB) Kvartalsrapport 2. kvartal - verbaldel
PS 18/50 (PDF, 493 kB)Kvartalsrapport - talldel
PS 18/50 (DOCX, 19 kB) Oppfølging av politiske saker
PS 18/51 (PDF, 401 kB) Kartlegging og verdsetting av friluftsområder - rapport
PS 18/51 (PDF, 809 kB) Dánssetgárjohka-Rávdojohka
PS 18/51 (PDF, 2 MB) Karasjok tettsted
PS 18/51 (PDF, 3 MB) Hele Karasjok kommune