Fylkesmannen i Troms og Finnmark informerte om ROBEK

Espen Larsen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark informerte under kommunestyremøte 1. oktober om situasjonen som Karasjok kommune er i under ROBEK.

Her er PowerPoint presentasjonen som ble vist under møtet: