Gatelys problemer

Følgende områder har problemer:

  • Bahkiljohka området. 
  • Ajaluodda, Jeaggeluodda, Oalgevarluodda

Rette tid:

  • Bahkiljohka området blir ordnet i løpet uke 36.
  • Rette tid er uvisst i Ajaluodda, Jeaggeluodda og Oalgevarluodda, Luostejok kraftlag jobber med saken.