Gravearbeid langs Niitonjargeaidnu i tidsrommet 23.04.18- 15.08.2018

Informasjon om gravearbeider langs Nittonjargeaidnu strekning fra avkjørselen Samisk videregåendeskole/idrettshallen og til krysset ved avkjørselen Tanaveien (barnehagekrysset) i tidsrommet 23.04-15.08.18.

Må regne med en del vannavstegninger og en del avstegninger på veien.

Informasjon på stegning av vann og vei vil bli publisert på vår netteside fortløpenede. Berørte grunneiere vil også få informasjon pr. brev. 

 

 

Informasjon om gravearbeider langs Niitonjrgaveien – Trafikk avvikling – Vannavstengninger

Karasjok kommune skal i gang med etablering av vann, avløp og overvann langs Niitonjargageaidnu på strekningen fra krysset ved innkjøringen til Samisk videregående skole/Idrettshallen og til krysset ved avkjørselen til Tanaveien.

Gravearbeidene vil bli igangsatt den 23.04.2018 med oppstart fra avkjørselen til Samisk videregående skole/Idrettshallen. Byggetiden er beregnet til 4 mnd med planlagt ferdigstillelse den 15.08.2018.

 

Maskinentreprenør Tormod Kristensen Maskin AS er antatt til å utføre disse arbeidene.
 

Disse gravearbeidene vil medføre at Niitonjargageaidnu vil bli avstengt på deler av strekningen mens arbeidene pågår. Omkjøring vil bli skiltet gjennom Niitonjarga eller gjennom boligfelt Ivvár Ivvár geavli avhengig av hvor på strekningen gravearbeidet utføres.

Disse arbeidene vil medføre at tilgangen til eiendommer med adkomst fra Niitonjargageidnu vil bli stengt i perioder mens anleggsarbeidet pågår. Dette gjelder Samisk videregående skole, Idrettshallen og private eiendommer langs Niitonjargageaidnu. Dette vil også påvirke beboere på Niitonjarga som må benytte avkjøring til Tanaveien ved Oalgejohka/Luostejok Kraftlag.

 

Disse arbeidene vil også medføre kortere vannavstengninger både på Niitonjarga og i boligfeltet Ivvár Ivvár geavli i tidsrommet mens anleggsarbeidene pågår.

Berørte grunneiere vil få informasjon i eget skriv.

Eventuelle spørsmål om tiltaket rettes til prosjektleder Torgrim Fredeng Kemi på epost torgrim.kemi@karasjok.kommune.no eller til tlf 928 58 084.