Hans Majestet Kong Harald kommer til Karasjok

Klikk for stort bilde Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff Hans Majestet Kong Harald deltar i markering av samisk språkuke i Karasjok 24. oktober.

Under arrangementet vil Kongen blant annet besøke Karasjok grunnskole, og dele ut Språkløftets språkpris. Dette er en helt ny språkpris, hvor Sametinget ønsker å hedre aktører, næringsliv eller foreninger som bidrar til synliggjøring av samiske språk lokalt og nasjonalt.

– Samisk språk er majoritetsspråk i Karasjok, men vi synes likevel det er svært viktig å synliggjøre samisk språk både i butikker, i barnehager, i skolen og ellers i kommunen vår. Vi gleder oss til å vise Hans Majestet Kongen det arbeidet vi gjør for samisk språk i Karasjok, sier ordfører Svein Atle Somby

Sametinget har tatt initiativ til en nasjonal samisk språkuke 21.–27.oktober. Samisk språkuke er en del av Sametingets langsiktige språksatsning – Giellalokten, og er også en del av Sametingets markering av FNs internasjonale år for urfolksspråk – IYIL19.

Bakgrunnen for en samisk språkuke er å synliggjøre de samiske språkene i hele samfunnet.

Vi vil publiserer programmet for Karasjok når den er ferdig.