HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) inviterer til hørselskampanje i Karasjok 5. oktober 2018

Særlig rettet mot eldre og temaet er:

«Hørsel hele livet».

  • Informasjonsbrosjyrer på samisk
  • Informasjonsfilm med samisk tekst
  • Hørselstesting

Sted: Karasjok, Sametinget og ved Coop Prix Karasjok.

Tid: kl 1100-1700

Det er viktig å ha god informasjon tilgjengelig på morsmålet sitt. HLF har derfor oversatt viktig informasjon om hørsel fra norsk til samisk.  I tillegg er det viktig å ha noen å prate med om hørselsutfordringene sine, få hjelp og tips til hvordan man mestrer hverdagen, hjelp til bruk og stell av høreapparater og få hjelp til å tilegne seg kunnskaper om hva man har krav på og hvordan man finner frem i systemet. HLFs likepersoner er frivillige som gir hjelp til akkurat slike utfordringer. HLF har likepersoner med samiskspråklig bakgrunn i Karasjok. Vi retter år 2018 spesielt mot eldre og temaet er «Hørsel hele livet».

 

Tidsskjema OG AGENDA fredag 5. oktober:

11:00-1200:        Informasjonsmøte for representanter av Sametinget og Sametingsrådet.v/ organisasjonssjef Roar Råken

12:10-12:20         Åpning og Appell fra HLFs Organisasjonssjef Roar Råken

                               12:20-12:30:       Innlegg fra lokallagsleder i HLF Karasjok.

                               12:30-12:40:       Innlegg fra representant fra Sametinget

                               12:40-12:50         Innlegg Ordfører i Karasjok

                               13:00-13:30         Visning av film med samisk tekst.

                             13:30-14:30       Lunsj

                               14:30-17:00         Stand og hørselstesting ved Coop Prix i Karasjok