Influensavaksine 2022

Karasjok kommune har inngått avtale med Apotek Sapmi om årets influensavaksinering. 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft. HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Kilde: Folkehelseinstituttet – FHI

Karasjok kommune har inngått avtale med Apotek Sapmi om influensavaksinering. Vaksineringen skjer på Apotek Sapmi.

Mandager fra klokken 09.00 til 12.00 (ingen time bestilling)
Onsdager fra klokken 09.00 til 12.00 (ingen time bestilling)

Barn mellom 12 og 16 år må ha med seg utfylt samtykkeskjema fra foresatte. Skjema er tilgjengelig på FHI sider. Apotek Sapmi har også samtykkeskjema.

Pris: kr 250,- i egenandel, betales til apoteket.

 

MERK!

 • apoteket kan ikke vaksinere barn under 12 år
 • apoteket kan ikke vaksinere personer som veier mindre enn 30 kg
 • apoteket kan ikke vaksinere personer med kjent blødersykdom
 • apoteket kan ikke vaksinere mennesker som er allergisk mot egg