Informasjon fra legestasjonen i Karasjok kommune

Som ledd i beredskapsarbeidet er det igangsatt smitteverntiltak.  Legestasjonen reduserer tjenestetilbudet innen legetjenester til det som er påtrengende nødvendig.

Ved behov for helsehjelp ring alltid først.

Pasienter som er satt opp til time vil bli kontaktet dersom det blir endring i avtalen.  

All unødvendig oppmøte ved legestasjonen skal unngås, f.eks. ulike legeerklæringer og attester.

For å unngå samling av folk på venterommet vil legene, så langt som mulig, gi helsehjelp pr. tlf  .

Pasienten vil belastes med egenandel tilsvarende konsultasjonstakst og vil få tilsendt faktura uten gebyr.

 

Telefonkonsultasjoner i forbindelse med forespørsler vedrørende coronasmitte, er gratis.

 

Legestasjonen er som tidligere åpen fra kl. 08.00 til kl. 15.30.

Pasienter bes ringe, på dagtid 784 68500.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp legestasjonen, hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen ring legevakten på 116117

Ved livstruende sykdom ring 113.