Informasjon om arbeidet med Fremtidens Karasjok

Kommunedirektøren informerte under kommunestyremøte 1. oktober 2020 om prosjektet Fremtidens Karasjok.

Her er PowerPoint presentasjonen som ble vist under møtet: