Informasjon om Corona viruset

Dette vet vi om utbruddet av nytt coronavirus (2019-nCoV): om viruset, forebygging av smitte, symptomer på sykdom, inkubasjonstid, behandling og andre forebyggende tiltak.

 

Denne handler om Corona viruset, fakta og råd:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

 

 «Vaner som forebygger smitte»:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/hygieneplakat-smitte.pdf/_/attachment/inline/4f214def-51cb-45a9-9375-d50309edc0ae:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/hygieneplakat-smitte.pdf