Informasjon om HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere

Informasjon om HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-og-hpv-vaksine/siste-frist-kampanje-for-tilbud-om-hpv-vaksine-til-unge-kvinner/

 

 

"Siste frist"-kampanjen skal sikre at alle unge kvinner kjenner varigheten av vaksinasjonstilbudet. Kommunehelsetjenesten kan benytte materiellet fritt til sitt informasjonsarbeid.

Fra 1. september 2018 gjennomføres det en informasjonskampanje hvor «siste frist» er hovedbudskapet. Dette gjøres for å sikre at alle unge kvinner kjenner til varigheten av vaksinasjonstilbudet. Kampanjen vil dessuten minne de som har startet om å ta alle tre dosene.