Informasjon til befolkningen vedrørende korona vaksinering

PLANLAGT Covid 19 VAKSINERING 25.11.21, på samfunnshuset

Det sendes innkalling til alle som skal vaksineres denne dagen. Følgende personer er prioritert til vaksineringen:

  • Uvaksinerte
  • De som mangler andre dose
  • De som trenger 3. dose, uavhengig av årsak (anbefalt fra spesialist, alder 65+, helsepersonell med 1 til 1 pasient kontakt)

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer, har feber, eller er i isolasjon skal du IKKE møte opp til vaksinering.

​​​​​​Viktig informasjon om koronavaksine og gjennomgått sykdom:

  • Dersom man er blitt koronasyk senere enn tre uker etter vaksinen så telles gjennomgått sykdom som en vaksinedose.
  • De som har fått to doser og blir syk senere enn tre uker etter dose to får bedre beskyttelse enn om de hadde fått tre vaksinedoser.
  • For de som blir koronasyke innen tre uker etter vaksinen regnes vaksinen og sykdommen til sammen som en dose.
  • De som trenger ny dose etter gjennomgått sykdom kan få den 3-6 måneder etter tilfriskning.

TREDJE DOSE KORONA VAKSINE TIL IMMUNSUPRIMERTE. Vi ber dere som har fått anbefaling om tredje dose fra spesialisthelsetjenesten om å melde dere til resepsjonen på tlf 78468500, eller sende sms via helserespons eller sms til tlf 48409014 slik at dere får tilbud om vaksine.

Kommunen planlegger vaksinering videre i desember og da vil alle som skal tilbys tredje dose få tilbud om dette.

OBS! Vaksinering av barn mellom 12 og 15 år.

Det har vært lite oppslutning om vaksinen i den yngste aldersgruppen (12-15 år). Vi oppfordrer foreldre/foresatte om å melde inn ønske om vaksinasjon for sine barn. Dette er spesielt viktig nå, på grunn av smittesituasjonen i kommunen, hvor vi ser at det er flere barn i denne aldersgruppen som blir smittet.

Foreldrene oppfordres til å følge barna til vaksinering. Barnet må ha fylt 12 år vaksinasjonsdagen. De som ikke har fylt 12 år vil få tilbud om vaksine på et senere tidspunkt. Barn må følges av minst en av foreldrene/foresatte. Alle barn må ha med seg samtykke skjema underskrevet av begge foreldre/foresatte. Barn som bor i fosterhjem skal ha bekreftelse fra Barnevernstjenesten i den kommunen de kommer fra.