Informasjon til befolkningen vedrørende vaksinering

Klikk for stort bilde

Det er planlagt koronavaksinering på Samfunnshuset torsdag 20.01.2022 kl 16 – 18 (innkalte + drop in samme tidsperiode).

Følgende grupper tilbys koronavaksine:

  • Uvaksinerte
  • De som mangler andre dose
  • Oppfriskningsdose (3.DOSE) til personer over 18 år.
  • 4. dose til de med alvorlig svekket immunforsvar 3 måneder etter siste dose i grunnvaksinering (3. dose)

Uvaksinerte voksne oppfordres til å ta vaksine snarest.

HUSK at det må ha gått  4,5 mnd (20 uker) mellom andre og tredje dose

De som har gjennomgått koronasykdom: Det må ha gått minst 3 måneder mellom sykdommen og neste vaksinedose.

De som av ulike årsaker (eks bevegelseshemming, angst, sprøyteskrekk) ikke kan møte til vaksinasjonslokale, ta kontakt med legekontoret på tlf 78468500 (spør etter Ann Mari) for vurdering av mulighet for alternative løsninger.

INFLUENSAVAKSINE: Vi tilbr ogås influensavaksien til de som måtte ønske det, drop-in på samme tidspunkt, torsdag den 20.01 på Samfunnshuset. Informasjon om influensavaksine

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer, har feber eller er i karantene eller isolasjon skal du IKKE møte opp til vaksinering.

Vaksinasjon av barn og unge:

  1. Foreldrene oppfordres til å følge barna (12-15 år) til vaksinering. Barnet må ha fylt 12 år vaksinasjonsdagen. De som ikke har fylt 12 år vil få tilbud om vaksine på et senere tidspunkt. Barn må følges av minst en av foreldrene/foresatte. Alle barn må ha med seg samtykke skjema underskrevet av begge foreldre/foresatte. Barn som bor i fosterhjem skal ha bekreftelse fra Barnevernstjenesten i den kommunen de kommer fra.
  2. Vaksinasjon for barn 5 – 11 år: Enkelte barn mellom 5 – 11 år med alvorlig grunnsykdom anbefales vaksinasjon. Dersom du har fått anbefaling fra fastlege eller Spesialisthelsetjeneste ta kontakt med Karasjok legekontor tlf 78468500 for, eventuelt bruk Helserespons (SMS), for bestilling av time.