Innkalling til møte i Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur 19.06.2018

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles til møte den 19. juni 2018 kl. 09.00 på formannskapssalen.

Møteinnkalling med sakspapirer (PDF, 722 kB)