Innkalling til møte i kommunestyret

Kommunestyret innkalles til møte mandag den 10. desember 2018 kl. 09.30.

Innkalling med sakspapirer (PDF, 7 MB)

Streames på https://karasjok.kommunetv.no ​​​​​​​

Vedlegg
PS 18/56 Prosjektskisse - Forprosjekt Karasjok (DOCX, 133 kB)
PS 18/57 Forvaltnings revisjonsrapport (PDF, 2 MB)- kommunale anskaffelser
PS 18/58 Kartlegging og verdsetting friluftsområder
Notat (DOCX, 206 kB) til saken
Veileder (PDF, 4 MB)
PS 18/59 Revidert planforslag for detaljregulering av Basevuovdi
Brev Karasjok kommune  (PDF, 85 kB)
Revidert reguleringsplan (PDF, 326 kB)
Revidert reguleringsbestemmelse (PDF, 3 MB)
PS 18/60 Detaljregulering for endring av reguleringsplan Vullošguolbba
Detaljregulering for for endring  (PDF, 3 MB)
Plan kart (PDF, 4 MB)
Reguleringsbestemmelse for endring (PDF, 124 kB)
PS 18/62 Fremtidig finansiering av bokbussen
Samarbeidsavtale (DOC, 31 kB)
Vedtak Kvalsund kommune  (PDF, 71 kB)
Sametingets vedtak (DOCX, 15 kB)
Vedlegg til Sametingets vedtak (PDF, 132 kB)
Høringsuttalelse  (DOCX, 18 kB)
PS 18/63 Møteplan 2019 (XLSX, 16 kB)
PS 18/64-65 Evaluering av organisasjonsmodell/Organisering 2018
Uttalelse Bibliotekforening (PDF, 65 kB)
Uttalelse Legeforening (PDF, 108 kB)
Uttalelse Fagforbundet (PDF, 15 kB)
Organisering helse og omsorg (PDF, 877 kB)
PS 18/67 Årsplan for barnehager 
Guolban mánáidgárdi (PDF, 999 kB)
Láttošluohkka mánáidgárdi (PDF, 761 kB)
PS 18/68 Samarbeid om krisetilbud
Rapport Samisk krise og incestsenter (PDF, 263 kB)
Anbudsdokument - leveransebeskrivelse  (PDF, 476 kB)
PS 18/69 Innføring av  Leve hele livet (PDF, 9 MB) del 1/ Leve hele livet (PDF, 7 MB) del 2
PS 18/70 Kvartalsrapport 3. kvartal
Kvartalsrapport (DOCX, 733 kB)
Talldel  (PDF, 477 kB)
Oppfølging av politiske saker  (DOCX, 20 kB)
PS 18/75 Kommunale gebyrer (DOC, 2 MB) 2019
PS 18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022
Budsjettrundskriv 2019 (DOCX, 20 kB)
Budsjett-økonomiplan verbaldel (DOCX, 163 kB)
Driftsbudsjett 2019 (PDF, 540 kB)
Hovedoversikter - tabell driftsbudsjett (PDF, 537 kB)
Investeringsbudsjett 2019 (PDF, 2 MB)
​​​​​​​Investeringstiltak (PDF, 432 kB)