Interreg prosjekt om Tanaelva: "Felles miljøforvaltning langs Tanaelva"

Prosjektet er et samarbeid mellom regional og lokal miljøforvaltning i Norge og Finland. Partnere i Norge er Tana kommune, Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finnmark, NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Finske partnere er Lapland ELY-senter og Naturressursinstuttet LUKE.

Prosjektet har fire satsingsområder:

1) Felles norsk-finsk fiskedatabase

2) Fiskevandringshinder: kartlegginger og utbedringer

3) Overvåkningsprogram for vann: økologiske og kjemiske parametere

4) Naturmangfold

Les mer om prosjektet i denne brosjyren (PDF, 2 MB)

Kontaktperson: Anne Fløgstad Smeland, prosjektleder (mobil: 46400264, e-post: anne.smeland@tana.kommune.no